Gorczyca biała
ROTA
Gorczyca biała (Sinapis alba L.) - roślina jednoroczna, obcopylna, należąca do rodziny kapustowatych (Brassicaceae) przy uprawie na poplon:
- ma silne działanie mątwikobójcze,
- polepsza kulturę gleby,
- zwiększa plon roślin okopowych i warzyw,
- wnosi duże ilości materii organicznej,
- polepsza wyraźnie jakość warzyw po niej uprawianych.

Opis

Odmiana polecana do uprawy na poplony ścierniskowe. Charakteryzuje się intensywnym wzrostem, dobrą zdrowotnością i odpornością na okresowe niedobory wody w glebie. Uprawa jej korzystnie wpływa na stan fitosanitarny gleby i jej kulturę, co pozwala uzyskiwać dużo wyższy plon roślin okopowych i warzywnych oraz poprawia ich jakość. Odmiany Rota posiadają właściwości mątwikobójcze, przez to ograniczają populację Mątwika burakowego o 27% w porównaniu do czarnego ugoru. Takich właściwości nie wykazują inne odmiany Gorczycy białej, które były do tej pory powszechnie oferowane przez inne firmy na poplony ścierniskowe. Z tego względu są one bardzo cennymi odmianami, po których uprawia się: buraki cukrowe, ziemniaki oraz inne rośliny okopowe i warzywne. Obfite plony zielonej masy, z przyoranego poplonu wraz z masą korzeniową, wnoszą do gleby duże ilości materii organicznej, która nie tylko zwiększa plony i polepsza ich jakość, ale także umożliwia uzyskanie bardziej zdrowej żywności, której produkcja w najbliższej przyszłości może stać się główną specjalnością polskiego rolnictwa.
Przy uprawie na poplon ścierniskowy wysiewamy 15kg/1ha.Wymagania klimatyczne i glebowe:

Gorczyca jest mało wrażliwa w okresie wschodów na wiosenne przymrozki do -2.0C.
Jest bardzo wrażliwa na okresowe niedobory wody w glebie, szczególnie w trakcie wschodów, oraz w okresie kwitnienia i dojrzewania.
Nie toleruje gleb kwaśnych.

Najlepszymi przedplonami dla gorczycy są rośliny uprawiane na oborniku oraz motylkowe,
można również zakładać plantacje na stanowiskach po zbożach. Stosujemy,wtedy zwiększone nawożenie mineralne.

Zalecenia uprawowe:
Wymagane zabiegi agrotechniczne: uprawki pożniwne i orka zimowa, a wiosną bronowanie
z włóką w celu zniszczenia chwastów i zapewnieniu glebie właściwego parowania
i podsiąkania.

Wielkość nawożenia mineralnego stosuje się podobnie jak pod zboża jare t.j. 60-80 kg P2O5
i 100-120 kg K2O. Zaleca się stosowanie Polifoski 6-20-30 (NPK) w dawce 350kg/1ha
w masie lub Polidop 18-46 (NP) w ilości 200kg/1ha + Sól potasowa (K) 180kg/1ha przed uprawą przedsiewną dodając jeszcze przed siewem 40kg N/1ha (Mocznik lub Saletrzak).
Po stanowiskach zbożowych należy stosować drugą część dawki w okresie tworzenia się pąków kwiatowych w ilości 30kg N/1ha Saletry amonowej.

Gorczyca jest rośliną dnia długiego, dlatego nasiona należy wysiać dość wcześnie
t.j. w połowie siewu zbóż jarych. Zalecana norma dla gorczycy białej wynosi 10-12kg/1ha
przy rozstawie rzędów 25-45cm w zależności od technologii uprawy.
Głębokość siewu 1,5-2cm.
Przy dużej rozstawie, gdy wystąpi silne zachwaszczenie, można stosować odchwaszczanie międzyrzędowe.
W celu zniszczenia chwastów można stosować bezpośrednio przed siewem Treflan 480EC (2l/1ha), który należy dokładnie wymieszać z glebą na głębokość 5-10cm. Im szybciej wykonamy ten zabieg, tym efekt ten będzie skuteczniejszy.
Ochrona przed szkodnikami jest podobna jak przy uprawie rzepaku. Po wschodach należy zwrócić uwagę na pchełki ziemne, które niszczą stożek wzrostu. Bardzo uciążliwym szkodnikiem w uprawie gorczycy jest Słodyszek rzepakowy, który niszczy pąki kwiatowe jeszcze przed rozkwitnięciem. Stosowanie zoocydów jest bardzo uciążliwe, w związku z koniecznością przestrzeganiem prewencji dla pszczół.
Ze względu na nierównomierne dojrzewanie łuszczyn, można stosować zbiór dwufazowy lub jednofazowy po zastosowaniu desykacji roślin preparatem Reglone 200SL (3l/1ha).
Do zbioru przystępujemy po 5-6 dniach.
Nasiona gorczycy zaraz po zbiorze są bardzo wrażliwe na grzyby pleśniowe, dlatego zaleca się bezwzględnie dosuszanie zimnym powietrzem lub kilkakrotne przemieszczanie mające za zadanie przewietrzanie.

Plonowanie:
Spółka VERA-AGRA uprawia Gorczycę białą od 2006r.. Na polach własnych przeprowadza kwalifikacje polowe w bardzo wysokich stopniach odsiewu. Głównym celem jest uzyskanie stabilnego plonu o wysokim wyrównaniu i gwarantowanej czystości genetycznej.
Naszą odmianę Gorczycy białej ROTA reprodukuje wiele firm w kraju m.in.: KALNAS, ROLNAS, Rolimpex i inne firmy nasienne. Odmiana funkcjonuje na rynku od 2003r..
W wieloletniej historii reprodukcji odmiany Rota plony wahały się od 800kg-2500kg/z 1ha. Główną przyczyną tak dużej zmienności w plonowaniu są warunki pogodowe cechujące się wyjątkową niestabilnością w ostatnich latach.
Większą reprodukcję do stopnia C1 zrealizowaliśmy na polach Koper Katarzyny w Siechnicy w 2008r., przy średnio sprzyjających warunkach wegetacyjnych, przy panującej suszy w kwietniu i maju. Plon zebranych nasion wyniósł: 66 170kg surowca z 43,53ha (1 520,11kg surowca/1ha), a po wyczyszczeniu nasion 46 400kg, co daje 1 066kg/1ha czystych nasion handlowych. Potwierdza to potencjał plonotwórczy odmiany i jej wysoki współczynnik rozmnożenia.


ROTA

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539