Facelia błękitna
NATRA

Charakteryzuje się ona krótkim okresem wegetacji, stosunkowo małymi wymaganiami glebowymi oraz dobrą odpornością na okresowe susze. Odmiana ta odznacza się intensywnym wzrostem i wysokim plonem zielonej masy. Dobrze znosi okresy niedoboru wody w glebie oraz jesienne przymrozki do minus -7.0C.


Natra jest odmianą szczególnie przydatną do uprawy w poplonach ścierniskowych. Jak wynika z przeprowadzonych doświadczeń i dokonanych obserwacji, nowa odmiana nawet przy opóźnionym terminie wysiewu (około połowy sierpnia), ale w dość korzystnych warunkach pogodowych dawała wysokie plony zielonej masy, dochodzące do 400 dt/ha.


Uprawa jej w poplonach ścierniskowych korzystnie wpływa na stan fitosanitarny i kulturę gleby, a uprawiane po niej rośliny okopowe i warzywne, dają dużo lepszy plon o lepszej jakości.


Przeprowadzone badania w Zakładzie Chorób i Szkodników, Oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy wykazały, że nowa odmiana Faceli błękitnej NATRA posiada właściwości mątwikobójcze, ograniczające liczebność populacji mątwika burakowego w glebie o 29,3% w porównaniu do czarnego ugoru.


Ze względu na te właściwości jest bardzo cenną odmianą facelii błękitnej, szczególnie przydatną do wysiewu na poplony ścierniskowe, po których uprawia się buraki cukrowe, ziemniaki, inne okopowe. Na polach przeznaczonych pod ich uprawę, należy koniecznie w poplonie ścierniskowym wysiewać tą odmianę.


Obfite plony zielonej masy z przyoranego poplonu wraz z masą korzeniową wnoszą do gleby duże ilości materii organicznej, która nie tylko zwiększa plony i polepsza ich jakość, ale umożliwia uzyskanie bardziej zdrowej żywności, której produkcja w najbliższej przyszłości powinna być główną specjalnością polskiego rolnictwa.


Przy uprawie na poplon ścierniskowy wysiewamy 10-12kg/1ha.
Wysiew Facelii jako poplonu należy przeprowadzić najpóźniej do 10 września.

Dr inż. Stanisław Ramenda
(główny autor odmiany

NATRA 1

NATRA 2

NATRA 3

NATRA 4

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539