MATERIA? SIEWNY
PSZENICA ZW JARA TYBALT C/1

Oferujemy Pszenic? jar? przwódkow? do siewu pó?no jesiennego i wiosennego odmiany TYBALT. Odmiana TYBALT, przewódkowa, znajduje si? na holenderskiej li?cie rekomendowanej od 2004 roku i od momentu rejestracji w Polsce (2005) nieprzerwanie jest nawy?ej plonuj?c? odmian? pszenicy jarej (PDO 2011). Pszenica Tybalt to niezaprzeczalny sukces hodowli Wiersum Plantbreeding - stanowi obecnie 47% ca?ego rynku pszenic jarych w Polsce. Tybalt ma równie? bardzo siln? pozycj? w zachodniej Europie, jest rekomendowany w Wielkiej Brytanii (HGCA 2012), Francji, Austrii i Niemczech, wi?c bardzo ?atwo j? sprzeda? równie? za granic?. Tybalt to odmiana niezawodna i wszechstronna - od wielu lat numer 1 na rynku europejskim. W 2015 plonowa?a w VERA-AGRA w Guzowicach na poziomie 7,5t z 1ha.

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539