reklamacje
W przypadku wystąpienia nieścisłości bądź różnic ilościowych:
- w dostawie
- na fakturze
- w realizacji zamówienia
- lub innych przypadkach

proszę natychmiast zgłaszać je do VERA AGRA w Guzowicach (tel. 71/38-48-021, e-mail:biuro@womir.pl)

Wszystkie nasiona marki WOMIR są wysokiej jakości i spełniają wymagania aktualnej Ustawy o Nasiennictwie (patrz PRAWO), dlatego zastrzeżenia dotyczące jakości nasion i wschodów zgłaszane Państwu przez odbiorców detalicznych proszę niezwłocznie przekazywać listownie do firmy na adres:

VERA-AGRA Sp. z o.o.
Guzowice 14
56-330 Cieszków

Warunkiem przyjęcia i uznania reklamacji jest załączona torebka z zachowanym numerem partii na jej odwrocie wraz z opisem wykonanych zabiegów agrotechnicznych, terminem siewu i opisem warunków pogodowych panujących w dniu siewu i później.

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539