logistyka

Transport zamówionych nasion marki WOMIR jest zale?ny od wielko?ci zamówienia:
- spedycj? DB SCHENKER, DPD
- poczt? „Paczka Priorytetowa”

?redni czas dostawy 2 dni robocze od dnia wp?yni?cia zamówienia do godz. 10:00
na koszt firmy VERA-AGRA
przy zamówieniu poni?ej 500z? dostawa towaru do Nabywcy na jego kosztNasiona s? pakowane w dwa rodzaje kartonów „ma?e” i „du?e” w zale?no?ci od wielko?ci jednostkowej torebki i spinane gumk? po 10szt a gruboziarniste po 5szt.Nasiona nale?y zamawia? przesy?aj?c fax lub e-mail:

tel. 71 38-48-021
fax: 71 38-48-046
e-mail: biuro@womir.pl

zamowienia@womir.plINFORMACJA WYMAGANA PRZEZ PRZEWO?NIKA / SPEDYTORA
Prosimy na zamówieniu zawsze podawa? dok?adny adres, pod który nasiona maj? by? dostarczone !!!Nasiona zbó? i ro?lin poplonowych w workach po 40kg dostarczane s? do Nabywcy na jego koszt.Na towar dostarczany na Europaletach b?dzie wystawiana w terminie 7 dni dodatkowa faktura obci??aj?ca Nabywcem kosztem Europalet, na których znajdowa? si? towar. Nie dotyczy to Nabywców przekazuj?cych kierowcy w zamian tak? sam? ilo?? Europalet w dobrym stanie technicznym.

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539