oferta marki Womir

Oferujemy nasiona konfekcjonowane warzyw, kwiatów, zió? w 360 pozycjach przeznaczone na rynek amatorski i sprzedawane pod mark? WOMIR.

Naszym kontrahentom proponujemy: dogodne warunki p?atno?ci ustalane indywidualnie z klientem, 100% zwrotów po sezonie i doradztwo w zakresie poznania specyfiki danej odmiany oraz elementów agrotechniki gwarantuj?cych wysoki, op?acalny plon.

Zapraszamy do wspó?pracy handlowców i producentów po zapoznaniu si? z nasz? ofert? asortymentow?.

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539